Disclaimer

De voorwaarden en bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze (web)site. Door deze (web)site te bezoeken en/of de informatie die via deze website wordt aangeboden te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De (web)site van Hardeman Bedden., www.hardemanbedden.com, is met uiterste zorgvuldigheid opgezet. Het kan echter voorkomen, dat op enig moment niet alle informatie daarop actueel, juist en/of volledig is. Wij proberen deze informatie zo up-to-date mogelijk te houden. De inhoud van de (web)site heeft een informatief en algemeen karakter en er kunnen geen rechten door gebruiker/koper/opdrachtgever aan ontleend worden of als persoonlijk advies worden gezien. Hardeman Bedden behoudt zich onder meer ten alle tijden het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan deze (web)site.

Er wordt door Hardeman Bedden geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade, direct of indirect, van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van haar website en/of gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie. Hardeman Bedden kan evenmin instaand voor de omstandigheid wanneer enige informatie op deze (web)site niet beantwoord aan het doel waarvoor de betreffende informatie geraadpleegd wordt. Hardeman Bedden is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze (web)site gekoppelde bestanden en/of (web)sites waarnaar wordt verwezen.

Hardeman Bedden kan geen garantie beiden betreffende de veiligheid van de (web)site, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de (web)site.

Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Hardeman Bedden niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook. Voor misbruik voor derden door copyright beschermde informatie acht Hardeman Bedden zich niet aansprakelijk.